Odborné poradenství


Profesionální poradenské služby


Poradenské služby v oboru - údržby, rekonstrukce a výstavby fotbalových hřišť.
Stavební dozor při výstvabě hřiště.

Soudní překlady


Soudní překlady AJ /ČJ.


Rozbor zrnitosti písku.


Rozbor zrnitosti písku.